Erasmus Plus (2021-2022)

Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2014-2020 (ampliat el 2021-2022 per motiu de la pandèmia COVID).

El programa intenta impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més d'ajudar els nostres sistemes d'educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que dotin les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.

             Informacin  Documentaci  Convocatoria A  Solicitud alumn1

                                         Fotografies dels alumnes de GM Manteniment i Control                         

Erasmus 2021

  ERASMUS +

En aquest espai trobareu informació relacionada amb la nostra participació al programa europeu