RELACIÓ DEFINITIVA DELS ALUMNES SELECCIONATS PER EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT D’OPERACIONS AUXILIARS DE MANTENIMENT DE SISTEMES I EQUIPS D’EMBARCACIONS ESPORTIVES I D’ESBARJO (TMVU0110), AMB DATA DE INICI: 03/10/2019 i DATA D’ACABAMENT: 08/04/2020

 

 

RELACIÓ DEFINITIVA DELS ALUMNES SELECCIONATS PER L’ACCIÓ FORMATIVA DE SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS A BORD, CODI MF: MF0733_1 AMB EL NÚMERO D’ACCIÓ FORMATIVA: 177/19, AMB DATA DE INICI: 02/10/2019 i DATA D’ACABAMENT: 17/10/2019

 

 

ANNEX 9  FULL DE RELACIÓ DE CANDIDATS I  BAREM DE  SELECCIÓ (PROVISIONAL) oferta 42019004001

ANNEX 9  FULL DE RELACIÓ DE CANDIDATS I  BAREM DE  SELECCIÓ (PROVISIONAL) oferta 42019003995

ANNEX 9  FULL DE RELACIÓ DE CANDIDATS I  BAREM DE  SELECCIÓ oferta (PROVISIONAL) 42019003978

ANNEX 9  FULL DE RELACIÓ DE CANDIDATS I  BAREM DE  SELECCIÓ oferta (PROVISIONAL) 42019004202

ANNEX 9  FULL DE RELACIÓ DE CANDIDATS I  BAREM DE  SELECCIÓ oferta (PROVISIONAL) 42019004204

ANNEX 9  FULL DE RELACIÓ DE CANDIDATS I  BAREM DE  SELECCIÓ oferta (PROVISIONAL) 42019004216

ANNEX 9  FULL DE RELACIÓ DE CANDIDATS I  BAREM DE  SELECCIÓ oferta (PROVISIONAL) 42019004210

  

CONVOCATORIA DE BEQUES

 

 HOMOLOGACIÓ-PENDENT DE SETEMBRE

LLISTAT DEFINITIU TÈCNIC SUPERIOR EN TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D'ALTURA HOMOLOGACIÓ-PENDENT DE SETEMBRE (18/09/2019)

LLISTAT DEFINITIU TÈCNIC SUPERIOR EN ORGANITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS HOMOLOGACIÓ-PENDENT DE SETEMBRE (18/09/2019)

LLISTAT DEFINITIU TÈCNIC EN MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS HOMOLOGACIÓ-PENDENT DE SETEMBRE (18/09/2019)

 

Ofertes de treball

 150x130 bn