LLISTAT PROVISIONAL DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DOCENT DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ Nº: 04 2020 002320

LLISTAT DEFINITIU DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DOCENT DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ Nº: 04 2020 003481

LLISTAT DEFINITIU DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DOCENT DE L'OFERTA D'OCUPACIÓ Nº: 04 2020 002976

FORMACIÓ PER L'OCUPACIÓ

RELACIÓ DEFINITIVA DELS ALUMNES SELECCIONATS PER L’ACCIÓ FORMATIVA DE SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS A BORD, CODI MF: MF0733_1 AMB EL NÚMERO D’ACCIÓ FORMATIVA: 233/20, AMB DATA DE INICI: 08/02/2021 i DATA D’ACABAMENT: 25/02/2021

 

RELACIÓ DEFINITIVA DELS ALUMNES SELECCIONATS PER L’ACCIÓ FORMATIVA Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo, CODI CP: TMVU0110  AMB EL NÚMERO D’ORDRE: MP28/20, AMB DATA DE INICI: 02/11/2020 i DATA D’ACABAMENT: 30/06/2021.

  

AVÍS IMPORTANT: EL CURS DE MARINER DE PONT QUE S'HAVIA POSTPOSAT DEL DIA 30/11/2020 FINS EL 17/12/2020, QUEDA SUSPÈS DE FORMA INDEFINIDA PER CAUSES ALIENES AL CENTRE. DISCULPIN LES MOLÈSTIES.

 

Ofertes de treball

 

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea