RELACIÓ PROVISIONAL DELS PROFESSORS SELECCIONATS PER L’OFERTA D'OCUPACIÓ 42019005075

 RELACIÓ PROVISIONAL DELS ALUMNES SELECCIONATS PER L’ACCIÓ FORMATIVA PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE MARINER DE PONT, CODI MF: MAPN03 AMB EL NÚMERO D’ACCIÓ FORMATIVA: 57/19, AMB DATA DE INICI: 02/12/2019 i DATA D’ACABAMENT: 18/12/2019