Inici del curs 24 de setembre a les 09:00 hrs:

 

IMPORTANT: 30 de setembre, data límit presentació de beques:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1556

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html

https://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=3084&lang=es

 

 

 

VIDEO D'ORIENTACIÓ SOBRE L'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE MARITIMOPESQUERA

 

Llista d'espera de sol·licituds del cicle de Grau Mitjà de Tècnic en Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions (Publicat el 21-07-2021).

Llista d'espera de sol·licituds del cicle de Grau Superior de Tècnic superior en Organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions (Publicat el 21-07-2021).

Llista d'espera de sol·licituds del cicle de Grau Superior de Tècnic superior en Transport marítim i pesca d'altura (Publicat el 21-07-2021).

Documents de matrícula per els alumnes amb reserva de plaça definitiva:

- Full de Matrícula.

- Annex 1.

- Annex 2.

- Compromís d'adhesió a un Cicle Bilingüe (Tècnic en Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions).

 NOTA IMPORTANT: ELS ALUMNES MENORS D'EDAT HAN DE DUR TOTS ELS DOCUMENTS ANTERIORS SIGNATS PER ELS SEUS PARES, MARES o TUTORS/ES LEGALS.