SOIB - Oferta formativa gratuïta 2023
 
     Anunci cursos STCW CIFPNP gratuts 2022-2023 1
  Equivalència STCW: Formació Bàsica en Seguretat  

        Impartido                Impartido

Equivalència: Patró Portuari
        Impartido               Impartido
Equivalència STCW: Mariner de Pont
        Impartido               Impartido
Equivalència STCW: Vaixells de Passatge
     Impartido           Impartido
Equivalència STCW: Embarcacions de supervivència i bots de rescat (no ràpids)
     Impartido           Impartido
Equivalència STCW: Revalidació certificat de suficiència de Formació Bàsica en Seguretat
      Impartido           Impartido