Erasmus Plus

El Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu l’escola participa del consorci format per centres d’ensenyament de formació professional de les Illes Balears coordinat per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.

 

ERASMUS +

En aquest espai trobareu la informació relacionada amb la nostra nova incorporació al projecte de la comunitat europea Erasmus+

 

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea