Denominació:

Operador general del sistema mundial de socors i seguretat marítima (GOC)

Durada: 120 hores

Nombre de places: 10

Presencial:

assistència 100%

Competències:

 • Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i els equips del SMSSM i complint les prescripcions funcionals del SMSSM.

 • Garantir el servei de radiocomunicacions en emergències.

 • Capacitats i procediments operatives per las comunicacions generals.

 • Transmetre i rebre una alerta y un crida de socors.

 • Provar els subsistemes del SMSSM d’acord amb els procediments.

Requisits d’accés:

 • Estar en possessió d’un títol professional de capità, patró o oficial de pont.

 • Estar en possessió del Certificat de formació bàsica

 • Ser major de 18 anys

Espai formatiu:

 • Aula polivalent

 • Simulador professional del Sistema mundial de socors i seguretat marítima.

Destinataris:

 • Capitans, patrons i oficials encarregats de la guàrdia de navegació en navegacions sense límit.

Avaluació:

Superar satisfactòriament el curs desenvolupat a l’Annex 1 del Conveni STCW i complir les normes de competència de la Secció A-IV/2 del Codi de Formació i la ERC/DEC/99(01).

 

                     es cofinanciado por la union europea pos