Denominació:

Operador restringit del sistema mundial de socors i seguretat marítima (ROC)

Durada: 40 hores

Nombre de places: 10

Presencial:

assistència 100%

Competències:

  • Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i els equips del SMSSM i complint les prescripcions funcionals del SMSSM.

  • Garantir el servei de radiocomunicacions en emergències.

  • Capacitats i procediments operatives per las comunicacions generals.

Requisits d’accés:

  • Estar en possessió d’un títol professional de capità, patró o oficial de pont.

  • Estar en possessió del Certificat de formació bàsica

  • Ser major de 18 anys

Espai formatiu:

  • Aula polivalent

  • Simulador professional del Sistema mundial de socors i seguretat marítima.

Destinataris:

  • Capitans, patrons i oficials encarregats de la guàrdia de navegació en navegacions properes a la costa, zona A1.

Avaluació:

Superar satisfactòriament el curs desenvolupat a l’Annex 1 del Conveni STCW i complir les normes de competència de la Secció A-VI/2 del Codi de Formació.

 

                     es cofinanciado por la union europea pos