Grado subca CFGM 2

TÈCNIC EN MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINARIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS
Aquests estudis capaciten per manejar, controlar i mantenir el sistema de propulsió i el equips i instal·lacions del vaixell, reparar elements dels sistemes i equips de flotació i en sec, així com organitzar i controlar la seguretat i supervivència a bord
MÒDULS PRIMER CURSDURADA (HORES)
Procediments de mecanitzat i soldadura en vaixells i embarcacions 230
Manteniment de la planta propulsora i maquinaria auxiliar 230
Manteniment de les instal·lacions i màquines elèctriques del vaixell 190
Anglès 160
Formació i Orientació Laboral 90
Empresa i iniciativa emprenedora 60
MÒDULS SEGON CURSDURADA (HORES)
Regulació i manteniment d'automatismes en vaixells i embarcacions 180
Instal·lación i manteniment de maquinaria de fred i climatització en vaixells i embarcacions 180
Procediments de guardia de màquines 90
Seguretat marítima 130
Atenció sanitària a bord 60
Formació en centres de treball 400
LLOCS DE FEINA RELACIONATS
Operari de reparació i manteniment de motors i grups mecànics
Operari de reparació i manteniment de plantes energètiques de motor i vapor.
Cap de màquines, Primer oficial i Oficial de màquines (amb les atribucions establertes a l'R.D. 973/2009)
Electromecànic de manteniment i instal·lació de planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo
Mecànic de motors.
Mantenidor d'aire condicionat i fluids en embarcacions esportives i d'esbarjo.
Electricista naval.
Electricista de manteniment i reparació de motors, dinamos i transformadors.
Operari d'instal·lació i manteniment de sistemes frigorífics i d'aire condicionat.

 Pressionar en la següent imatge per obtenir informació més detallada relativa a la titulació acadèmica TMiCMdViE

Prement la següent imatge s'accedeix a una infografia on es mostren els itineraris a seguir desprès de l'obtenció de la titulació acadèmica de TÈCNIC EN MANTENIMENT I CONTROL DE LA MÀQUINARIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS per l'obtenció de les corresponents targetes professionals de la Marina Mercant 

4. Itinerarios Ttulos profesionales MM Dpto. Mquinas - Mecnico Naval

 PRESSIONAR AL SEGÜENT ENLLAÇ PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE L'OBTENCIÓ DE LA CORRESPONENT TITULACIÓ PROFESSIONAL DE LA MARINA MERCANT

 Mecànic naval

          Cofinaat EU-MEyFP         Erasmus 5