TÈCNIC SUPERIOR EN ORGANITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS
Aquests estudis capaciten per a treballar com a oficial de màquines, primer oficial i cap de màquines en vaixells i embarcacions, així com en empreses públiques o privades dedicades a la construcció, reparació i manteniment naval.
MÒDULS PRIMER CURSDURADA (HORES)
Organització del manteniment de planta propulsora i maquinària auxiliar de vaixells 200
Organització del manteniment en sec de vaixells i embarcacions i muntatge de motors tèrmics 200
Anglès 130
Control de les Emergències 120
Organització de l'assistència sanitària a bord 70
Empresa i iniciativa emprenedora 60
Formació i Orientació Laboral 70
MÒDULS SEGON CURSDURADA (HORES)
Programació i manteniment d'automatismes hidràulics i pneumàtics 150
Organització del manteniment i muntatge d'instal·lacions i sistemes elèctrics 140
Organització del manteniment i muntatge d'instal·lacions frigorífiques i sistemes de climatització 150
Planificació del manteniment de maquinària 60
Organització de la Guàrdia de Màquines 60
Formació en centres de treball 400
LLOCS DE FEINA RELACIONATS
Cap de màquines
Oficial de màquines o Primer oficial de màquines
Cap de taller
Perit taxador d'embarcacions esportives i d'esbarjo
Inspector en empreses pesqueres.

 Pressionar en la següent imatge per obtenir informació més detallada relativa a la titulació acadèmica TSOMMDVyE

 Prement la següent imatge s'accedeix a una infografia on es mostren els itineraris a seguir desprès de l'obtenció de la titulació acadèmica de TÈCNIC SUPERIOR EN ORGANOTZACIÓ DEL MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS per l'obtenció de les corresponents targetes professionals de la Marina Mercant

2. Itinerarios Ttulos profesionales MM Dpto. Mquinas - Mecanico Mayor Naval

PRESSIONAR AL SEGÜENT ENLLAÇ PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE L'OBTENCIÓ DE LA CORRESPONENT TITULACIÓ PROFESSIONAL DE LA MARINA MERCANT

 Mecànic Major Naval

                     es cofinanciado por la union europea pos