TÈCNIC SUPERIOR EN TRANSPORT MARÍTIM I PESCA D'ALTURA
Aquests estudis capaciten per planificar, gestionar i executar les activitats de vaixells en les condicions que determinin les administracions competents per a aquest nivell, dirigint i controlant la seguretat, la navegació, les maniobres, les operacions de càrrega, estiba i descàrrega, així com l'extracció, manipulació, processament i conservació de la pesca, optimitzant la producció i observant la normativa nacional i internacional.

 

MÒDULS PRIMER CURSDURADA (HORES)
Maniobra i Estiba 225
Navegació, govern i comunicacions 225
Control de les emergències 230
Anglès 130
Formació i Orientació Laboral 90
Empresa i iniciativa emprenedora. 60

 

MÒDULS SEGON CURSDURADA (HORES)
Organització de la assistència sanitària a bord. 70
Administració i gestión del vaixell i de l'activitat pesquera. 150
Guàrdia de Pont 180
Pesca d'altura i gran altura 160
Formació en centres de treball 400
Projecte d'implementació d'una ruta de transport marítim. 40

 

LLOCS DE FEINA RELACIONATS
Patró al comandament de vaixells de pesca, vaixells mercants de càrrega i de passatge i en iots de gran eslora.
Primer oficial de pont.
Oficial de pont en vaixells de pesca, vaixells mercants de càrrega i de passatge i en iots de gran eslora.
Oficial encarregat de la guàrdia o el comandament d'embarcacions dedicades a vigilància fiscal, inspecció pesquera, investigació oceanogràfica, seguretat i salvament marítim.
Inspector de flota.
Agent de consignatàries.
Agent d'assegurances marítimes.
Supervisor de muntatge i armat d'arts i aparells de pesca.

Pressionar en la següent imatge per obtenir informació més detallada relativa a la titulació acadèmica TSTMyP3

 Prement la següent imatge s'accedeix a una infografia on es mostren els itineraris a seguir desprès de l'obtenció de la titulació acadèmica de TÈCNIC SUPERIOR EN TRANSPORT MARÍTIM I PESCA DE ALTURA per l'obtenció de les corresponents targetes professionals de la Marina Mercant 

3. Itinerarios Ttulos profesionales MM Dpto Puente y Cubierta - Patrn de Altura

PRESSIONAR AL SEGÜENT ENLLAÇ PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE L'OBTENCIÓ DE LA CORRESPONENT TITULACIÓ PROFESSIONAL DE LA MARINA MERCANT 

 Patró d'altura

                     es cofinanciado por la union europea pos