Denominació:

Certificat de radar de punteig automàtic (ARPA)

Durada: 30 hores

Nombre de places: 6

Presencial:

assistència 100%

Competències:

  • Ajustar i interpretar la informació en els diferents tipus i sistemes d’ARPA.

  • Identificar els errors d’interpretació i de presentació de dades dels sistemes ARPA.

  • Comprovar l’operativitat del sistema i identificar els riscos associats.

Requisits d’accés:

  • Capitans i oficials de pont.

  • Ser major de 18 anys

Espai formatiu:

  • Aula polivalent

  • Simulador de navegació

Destinataris:

  • Capitans i oficials de pont de vaixells que portin instal·lat radar de punteig automàtic (ARPA).

Avaluació:

Superar satisfactòriament el curs desenvolupat a l’Annex 1 del Conveni STCW i complir les disposicions internacionals de l’Organització Marítima Internacional.

 

                     es cofinanciado por la union europea pos