Denominació:

Certificat d’embarcacions de supervivència i bots de rescat no ràpids

Durada: 24 hores

Nombre de places: 20

Presencial:

assistència 100%

Competències:

 • Fer-se càrrec d’una embarcació de supervivència o bot de rescat no ràpid durant i després de la posada en flotació.

 • Manejar el motor d’una embarcació de supervivència.

 • Organitzar els supervivents i l’embarcació de supervivència després d’abandonar el vaixell.

 • Utilitzar els dispositius de localització, aparells de comunicació, senyalització i senyals pirotècniques.

 • Dispensar primers auxilis als supervivents.

Requisits d’accés:

 • No té requisits acadèmics

 • Estar en possessió del Certificat de formació bàsica

 • Ser major de 16 anys

Espai formatiu:

 • Aula polivalent

 • Estació de bots de supervivència y rescat

 • Piscina

Destinataris:

 • Capitans i oficials de pont i de màquines de vaixells de passatge.

 • Capitans i oficials de pont i de màquines de vaixells mercants d’arqueig superior a 75 GT.

 • Capitans i oficials de pont i de màquines de vaixells de pesca de més de 20 metres d’eslora.

 • Mariners de pont i de màquines i de vaixells mercants que tenguin assignades funcions en el maneig d’embarcacions de supervivència i bots de rescat.

Avaluació:

Superar satisfactòriament el curs desenvolupat a l’Annex 1 del Conveni STCW i complir les normes de competència de la Secció A-VI/2 del Codi de Formació.

                     es cofinanciado por la union europea pos