Denominació:

Certificat de suficiència de Mariner de pont

Durada: 70 hores

Nombre de places: 20

Presencial:

assistència 100%

Competències:

 • Governar el vaixell i complir les ordres donades al timoner i també si es donen en anglès.

 • Realitzar degudament el servei de vigia amb la vista i l’oïda.

 • Contribuir a la vigilància i el control d’una guàrdia segura.

 • Utilitzar l’equip d’emergència i aplicar procediments d’emergència.

 • Utilitzar l’equip bàsic de comunicacions.

Atribucions del títol:

 • Formar part de la guàrdia de navegació com a vigia o timoner en vaixells civils d’arqueig brut igual o superior a 500 GT, excepte en vaixells pesquers.

Requisits d’accés:

 • No té requisits acadèmics

 • Estar en possessió del Certificat de formació bàsica

 • Ser major de 16 anys

Espai formatiu:

 • Aula polivalent

 • Simulador de navegació

Destinataris:

 • Tripulants que formin part de la guàrdia de navegació, com a vigies o timoners a vaixells civils d’arqueig brut igual o superior a 500 GT, excepte a vaixells pesquers.

Avaluació:

Superar satisfactòriament el curs desenvolupat a l’Annex 1 del Conveni STCW i complir les normes de competència de la Secció A-II/4 del Codi de Formació.

REGULACIÓ: Mariner de Pont

                     es cofinanciado por la union europea pos