Denominació:

Certificat de vaixells de passatge

Durada: 32 hores

Nombre de places: 20

Presencial:

assistència 100%

Competències:

 • Obrir, tancar i assegurar les rampes i obertures d’accés al vaixell.

 • Vigilar i controlar l’atmosfera als espais de càrrega dels vaixells de transbord rodat.

 • Identificar les zones assignades al transport de mercaderies perilloses i aplicar els procediments adients durant l’embarcament.

 • Organitzar el moviment de vehicles i passatgers durant l’embarcament i el desembarcament.

 • Mantenir una comunicació eficaç amb els passatgers durant una emergència.

 • Demostrar al passatge com s’utilitzen els dispositius individuals de salvament.

 • Complir i controlar els procediments d’emergència i seguretat del vaixell.

 • Controlar una multitud en cas d’emergència a bord.

Requisits d’accés:

 • No té requisits acadèmics

 • Estar en possessió del Certificat de formació bàsica

 • Ser major de 16 anys

Espai formatiu:

 • Aula polivalent.

Destinataris:

 • Capitans, oficials i resta de tripulació amb funcions d’emergència, així com a tot el personal que presti servei directe als passatgers dintre dels espais específics dels vaixells de passatge i en els vaixells de passatge de transbord rodat.

Avaluació:

Superar satisfactòriament el curs desenvolupat a l’Annex II del Conveni STCW i complir les normes de competència de la Secció A-V/2, paràgrafs 1, 2, 3 i 4; i del quadre A-V/1-2-2 del Codi de Formació.

 

                     es cofinanciado por la union europea pos