Denominació:

Certificat d’Oficial de protecció del buc

Durada: 24 hores

Nombre de places: 20

Presencial:

assistència 100%

Competències:

 • Determinar correctament les exigències normatives de protecció: verificació i certificació, marítima i contra mesures, amenaces marítimes i resposta a emergències de l'atac amb bomba, químic, biològic, pirateria, segrest, etc.

 • Respondre a canvis en els nivells de protecció del buc.

 • Ser capaç de realitzar les comunicacions, l'oficial de protecció del buc, de manera clara i intel·ligible.

 • Procediment a seguir per donar resposta als canvis en els nivells de protecció.

 • Realitzar registres físics i inspeccions no invasives. L'establiment de protocols per a la vigilància de zones de coberta i entorn de l'embarcació.

 • Ser capaç d'usar els equips principals i sistemes de protecció del vaixell.

 

Requisits d’accés:

 • Estar en possessió d’un títol professional de capità, patró o oficial de pont.

 • Estar en possessió del Certificat de formació bàsica.

 • Ser major de 18 anys

Espai formatiu:

 • Aula polivalent

 • Simulador professional del Sistema mundial de socors i seguretat marítima.

Destinataris:

Capitans, patrons i oficials encarregats de la implantació i manteniment del ISPS a bord del buc.

Avaluació:

Superar satisfactòriament el curs desenvolupat en l’Annex 1 del Conveni STCW i complir les normes de competència de la Regla VI/5 del Conveni STCW; Secció A-VI/5 y del cuadre A-VI/5 del Codi de Formació.

 

          Cofinaat EU-MEyFP         Erasmus 5