Denominació:

Certificat del sistema de informació i visualització de cartes electròniques(SIVCE/ECDIS)

Durada: 40 hores

Nombre de places: 6

Presencial:

assistència 100%

Competències:

  • Compressió de la carta electrònica i els seus sistemes.

  • Configurar els diferents alarmes. Alarmes de posició y d’all sistema. Alarmes de Profunditat & alarmes contorn.

  • Ús de la carta electrònica en la planificació de la ruta.

  • Ús de la carta electrònica durant la navegació.

Requisits d’accés:

  • Capitans i oficials de pont.

  • Ser major de 18 anys

Espai formatiu:

  • Aula polivalent

  • Simulador de navegació i cartes electròniques.

Destinataris:

Capitans i oficials de pont de vaixells que portin instal·lat el sistema SIVCE/ECDIS.

Avaluació:

Superar satisfactòriament el curs establert a l’Annex I, que desenvolupa a les taules de les Seccions A-II/1i A-II/2 del Codi de Formació STCW.

          Cofinaat EU-MEyFP         Erasmus 5