Denominació:

Certificat de formació bàsica en seguretat marítima

Durada: 70 hores

Nombre de places: 20

Presencial:

assistència 100%

Competències:

  • Utilitzar els dispositius individuals i col·lectius per a la supervivència a la mar en cas d’abandó del vaixell.

  • Prevenir i extingir incendis. Organitzar la lluita contra incendis

  • Adoptar mesures en primers auxilis en cas d’accident i/o emergència mèdica.

  • Conèixer els procediments d’emergència, prevenir la contaminació, aplicar procediments de seguretat en el treball, entendre les comunicacions internes i relacionar-se a bord dels vaixells.

Requisits d’accés:

  • No té requisits acadèmics

  • Ser major de 16 anys

Espai formatiu:

  • Aula polivalent

  • Camp de foc, parc de bombers o similar

  • Piscina del centre.

Destinataris:

Tot el personal que exerceix funcions professionals marítimes a bord de vaixells civils.

Avaluació:

Superar satisfactòriament el curs desenvolupat en l’Annex 1 del Conveni STCW i complir les normes de competència de la Secció A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-V/1-4, del Codi de Formació.

 

                     es cofinanciado por la union europea pos