Convocatòria Alumnes

PROCÉS:

  • Límit d'entrega de sol·licitut, CV, carta de presentació i altres documents (veure Convocatòria): dimecres 4 de desembre del 2019. Entrega a Secretaria(Pere).

  • Prova de nivell de coneixement de llengua estrangera i entrevista personal candidats a beca Erasmus+:  dijous 5 de desembre a les 13.30h a la Biblioteca del centre.

  

DOCUMENTS PER A L'ALUMNAT:

ERASMUS +

En aquest espai trobareu la informació relacionada amb la nostra nova incorporació al projecte de la comunitat europea Erasmus+

 

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea