Enriquir vides, obrir ments a través del programa de la UE per a l'educació, la formació, la joventut i l'esport

La mobilitat Erasmus+ té efectes positius en el desenvolupament educatiu, social, personal i professional, ja que millora els coneixements, les habilitats i les actituds, millora l'ocupabilitat, ajuda a generar confiança i independència, estimula la curiositat i la innovació, fomenta la comprensió altres persones i construeix un sentit de pertinença europea. El 30% del pressupost s'invertirà en cooperació amb projectes i activitats de desenvolupament de polítiques on les organitzacions adquireixen experiència en cooperació internacional, enforteixen les seves capacitats, produeixen enfocaments innovadors, intercanvien bones pràctiques i treballen en xarxa. A través d'aquestes accions, Erasmus+ exercirà un paper important en l'enfortiment de la resiliència i el suport a la recuperació i la innovació als camps de l'educació, la formació, la joventut i l'esport.

Erasmus+ és el programa de la UE per donar suport a l'educació, la formació, la joventut i l'esport a Europa. Té un pressupost estimat de 26.200 milions d'euros. Per al període 2021-2027, el programa posa un èmfasi especial en la inclusió social, les transicions ecològica i digital, i el foment de la participació de les persones joves en la vida democràtica. Doneu suport a les prioritats i activitats establertes a l'Espai Europeu d'Educació, el Pla d'Acció d'Educació Digital i l'Agenda de Capacitats Europea. El programa també:

  • recolza el pilar europeu de drets socials.
  • aplica l'Estratègia de la UE per a la Joventut 2019-2027.
  • desenvolupa la dimensió europea de lesport.
DOC 2

Pressionar a la imatge per accedir a la guia Eramus+ 2021-2027

                         

                     es cofinanciado por la union europea pos