Denominació:

Títol de patró portuari

Durada: 150 hores

Nombre de places: 20

Presencial:

assistència 100%

Competències:

 • Planificar i dirigir una travessia costanera i determinar la situació del vaixell.

 • Realitzar una guàrdia de navegació segura.

 • Adoptar les mesures adients en cas d’emergència.

 • Respondre a senyals de socors a la mar.

 • Maniobrar el vaixell i engegar la maquinària propulsora.

 • Complir les prescripcions sobre prevenció de la contaminació.

 • Mantenir la navegabilitat del vaixell.

 • Gestionar la Normativa Marítima bàsica.

Atribucions del títol:

 • Exercir com a patrons en vaixells mercants d’arqueig brut no superior a 100 GT, que realitzin navegacions sense allunyar-se més de tres milles d’un port o d’una zona de refugi i si escau transportin un màxim de 150 passatgers.

 • Poder exercir simultàniament el comandament de l’embarcació i el servei de màquines, si així ho permeten les característiques de l’embarcació i la potència propulsora no supera els 375 kW en un sol motor o el doble en dos o més motors.

Requisits d’accés:

 • No té requisits acadèmics

 • Estar en possessió del Certificat de formació bàsica

 • Ser major de 18 anys

Espai formatiu:

 • Aula polivalent

 • Vaixell de pràctiques homologat

 • Simulador de navegació

 • Simulador de màquines

 • Tallers de propulsió

 • Simulador de Radio

Destinataris:

 • Futurs patrons que naveguin en aigües interiors i costaneres.

Avaluació:

Superar satisfactòriament el curs desenvolupat a l’Annex 1 del Conveni STCW i complir les normes de competència de la Secció A-VI/2 del Codi de Formació.

 REGULACIÓ: Patró Portuari

 

                     es cofinanciado por la union europea pos